نوشته‌ها

تیم دزموند شاگرد تیچ نات هان کیست؟

تیم دزموند نویسنده کتاب مهربانی با خود مدرس ذهن آگاهی و شاگرد تیچ نات هان پدر علم ذهن آگاهی هست. تیچ نات هان، راهب بلندآوازۀ بودایی، فعال صلح و یکی از آموزگاران بزرگ معنوی عصر ماست. او یکی از شناخته‌شده‌ترین استادان ذن و همچنین بنیان‌گذار مکتب بودایی «سنت دهکدۀ پلوم» است؛ که بزرگترین معبد بودایی در اروپا است. نات هان بیش از هفتاد سال است که ذهن‌آگاهی و هنر شادکامی را تدریس می‌کند.

تیم دزموند عضو هیات علمی دانشگاه Antioch است و به صورت تخصصی درحوزه خودشناسی فعالیت می‌کند. او بنیانگذار مرکزpeercollective است که در زمینه ذهن آگاهی به علاقه مندان خدمات ارایه می‌کند.

او در کتاب «مهربانی با خود» به آشنایی با تیچ نات هان پدر علم ذهن آگاهی اشاره می‌کند و می‌نویسد: من در حومه بوستون با یک مادر مجرد و الکلی زندگی میکردم. ما همیشه درگیر مسائل مالی بودیم و حتی یک تابستان، وقتی نوجوان بودم، بیخانمان شدیم. زمانی که به کالج رفتم، بسیار عصبی، افسرده و تنها بودم.

در کالج بود که از طریق یک استاد بوداییِ بهنام و پرآوازه ویتنامی، تیچ نات هان ، با خودشفقتی آشنا شدم. بلافاصله متوجه شدم که این دقیقاً همان چیزی است که از زندگی من گم شده است و دیگر وجود ندارد. بعدازاینکه با شوروشوق مشغول تمرین‌های خودشفقتی شدم، احساس آرامش، شادکامی و آزادی بیشتری را نسبت به قبل احساس میکردم.

خودشفقتی، زندگی من را کاملاً تغییر داد و متحول کرد. من از فردی که درد و رنج بسیار و خودتخریبی داشت، تبدیل به کسی شدم که امروز با خود در صلح است و در روابطم، هماهنگی و صمیمیت زیادی حس میکنم.